Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Videbæk Forsamlingshus.

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger.

Videbæk Forsamlingshus er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er den til enhver tid værende sekretær.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler alene almindelige personoplysninger: Fx navn, adresser, telefonnummer og mailadresser.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger er alene

at vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger.

at det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig.

at du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Videregivelse af dine personoplysninger.

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Vi opbevarer oplysninger til statistik og lignende, så længe der er regnskabsmæssigt krav herom.

Dine rettigheder.

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig og få oplysninger om dig slettet.

Nyeste kommentarer